O PORTALU

Portal Pronađi firmu je servis online oglašavanja koju Crnogorski Telekom nudi svojim poslovnim korisnicima bez dodatne naknade.

Portal omogućava svim poslovnim korisnicma Telekoma pozicioniranje unutar sistematizovane baze kompanija koje korisnici portala pretražuju po:

  • ključnim riječima
  • kategorijama djelatnosti
  • gradovima

omogućavajući, ukoliko je oglašivač unio taj podatak, precizno lociranje traženih firmi na Google mapi.

Komentari i ocjene

Portal je interaktivan. Svi registrovani korisnici mogu ostaviti komentare i ocijeniti oglašivače. U želji da promovišemo uspješne lokalne kompanije, na naslovnoj strani (ispod prozora za pretragu) smo predvidjeli prostor u kome će se naći najbolje ocijenjene kompanije, što je preporuka korisnicima portala.